Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

HUZUR PINARI

  • Whatsapp'de paylaş
Huzur Pınarı, Ehl-i sünnet i'tikâdını anlatmak için kurulmuşdur. Îmân ni'metinin şükrünü yapabilmek için, îmân cevherini herkese anlatmak, duyurmak lâzımdır. İnsanlar ebedî ateşde yanmasın düşüncesinde olmak lâzımdır. Emr-i ma'rûf da bu demekdir. Bütün harblerin temelinde de bu düşünce vardır: (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah) kelimesini söylemek, söylememek... Bu mübârek kelimeyi söyliyenler kurtulmuşlar, söyletmek için çalışarak ölenler şehîd olmuş, ebedî Cennete gitmişler, söylememekde direnenler Cehenneme gitmişler.

Huzur Pınarı, Rabbimizin karşılıksız ihsân etdiği, îmân ni'metine şükr edebilmek için kurulmuşdur.
İmâm-ı Rabbanî hazretleri, birinci cild 213.cü mektûbunda buyuruyor ki, (Hâfız imâm da, aklını fikrini dînin yayılmasına vermişdir. Zâten her müslimânın böyle olması lâzımdır). Huzur Pınarı bu gaye için vardır.

Bir büyük zât oğluna nasihatında diyor ki: Evvelâ, her şeyden önce, Ehl-i sünnet i'tikâdı üzere ol. Her şeyden çok Peygamber efendimizi sev. Peygamber efendimizi kendinden, anandan, babandan ve kardeşlerinden daha çok sevmezsen hakîkî müslimân olamazsın. Özellikle Peygamberimiz diyor. Çünki, şimdilerde Allahı sev diye aşılayıp, Peygamber efendimizi aradan çıkarmak istiyorlar. Maazallah..! Huzur Pınarı, -canımız, ruhumuz, herşeyimiz, kâinatın Onun hâtırına yaratıldığı- Sevgili Peygamberimiz, "sallallahü aleyhi ve sellem" efendimizi anlatmak ve sevdirmek için vardır, bunun için hizmet vermekdedir.

Hadîs-i şerîfde, (Kişi, sevdiği ile beraberdir) buyuruluyor. Allahü tealanın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek îmânın alâmeti ve temelidir. Büyükler buyuruyor ki, (İnsan, seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli...). Huzur Pınarı bunu anlatabilmek için hizmet vermekdedir. Bunun için hergün, Ehl-i sünnet âlimlerinin, Evliyânın, Allahü teâlânın dostlarının kitâblarındaki mücevherlerinden, sözlerinden, menkîbelerinden, hayatlarından bazı kesitleri, dünyânın çeşitli yerlerinden mübârek kabrlerinin resmlerini sizlere ulaşdırmağa çalışmakdadır. Velhâsıl; Ehl-i sünnet âlimlerini, büyükleri anlatmak, sevmek, sevdirmek şiârımızdır. Gayretimiz bunun içindir ve bu hizmetin devâmı için de, kıymetli duâlarınıza ihtiyâcımız vardır. Zîrâ, gıyâben yapılan duâ, daha makbûldür.

Huzur Pınarı'nın takriben on beş senedir devam eden bu hizmeti, ziyâretçilerinin ve üyelerinin tavsiyeleriyle her gün artmakdadır. İnşâallah, nice uzun senelerde de devam etmesi arzûsundayız.

Nitekim, 20-30 sene evvel, câmi' kapılarında, kahvelerde, mümkün olan her yerde, Ehl-i sünnet âlimlerinin kıymetli eserleri dağıtılırdı. İnsanlar yanmasın diye, bir kişi daha ateşden kurtulsun diye... Îmân aşkıyla yanan birçok genç, işinden artakalan zamânını boş geçirmeyip bu niyyetle emr-i ma'rûf yapmağa uğraşırdı. Huzur Pınarı'nın bugünkü hizmeti, o günlerin ufak bir kırıntısı olarak devam etmektedir ve inşâallah (zemzem)e necâset bulaşdırmadan devâm edecekdir...
İslami İlimler Akademisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:153
Dün:203
Bu Ay:5,876
Toplam:14,505,789
Online Ziyaretçiler:7
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842