ALTIN HALKA 36 - 1307

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh", sohbetlerinden bölümler:

10
 
Hatîm ediyordum bugün, altıncı cüzde "Hıristiyan ve Yehûdileri sevmeyiniz, severseniz onlardan olursunuz" buyuruluyor. Her hadîs-i şerîf, bir âyet-i kerîmenin açıklamasıdır. El mer'ü me'a men ehabbe hadîs-i şerîfi bu âyet-i kerîmeden alınmış. Îmânın alâmeti vardır. Îmânın alâmeti, hubb-i fillah, buğd-ı fillahdır. Îmânın olup olmadığı buradan belli olur. Kendine iyilik edeni sevmek, insanın tabî'atinde vardır. Demek ki, insanın kendi tabî'atine karşı da savaşması lâzımdır.