Hayat Düsturlarımız - 1361

Bütün feyzlerin başı, muhabbete bağlıdır, muhabbet, merhametten daha yüksektir.
 
Dünyada en kıymetli şey, refik-ı muvafıktır. Bir müsliman arkadaşa sahip olmaktır.
 
Hüseyin Hilmi Işık Efendi (rahmetullahi aleyh)
Bu hizmetlerin temelinde emri maruf, nehyi anilmünker vardır.

Mevlânâ Halid Hazretleri buyuruyor ki: "Yaşlı bir kadın varmış. Kapı kapı dolaşır Allah rızası için bir şey verin dermiş. Başkaları da ona bir şey vermez, Allah versin derlermiş. O da geri döner gidermiş. Birgün bu kadıncağız vefat etmiş. Sual melekleri gelmişler, ne getirdin demişler. Kadıncağız; "ben kapı kapı herkesi dolaştım, hiç kimse bana bir şey vermedi. Allah versin dediler. Onun için ben hiçbirşey getirmedim. Allah'dan istemeğe geldim" demiş. "Ben Allah'a ne getireyim ki herkes Allah versin dedi. Ben de Allah'tan istemeğe geldim" demiş.

Enver abiler (rahmetullahi aleyh)