Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Cennet ve Cehennem

(Kendini erkeğe benzeten kadınlar Cennete girmeyecekler) hadîs-i şerîfini açıklar mısınız?
Zinâ eden, içki içen, temizliğe dikkat etmeyen.., bunlar bu hâlden tövbe etmedikçe veyâhud da bu yaptıklarının [eğer îmân varsa] cezâsını çekmedikçe, demektir. Meselâ, (Gıybet eden Cennetin kokusunu duyamaz), onun cezâsını çekmedikçe demektir. Ehl-i sünnet âlimleri, bu şekilde açıklamışlar.
Ahiretlik ne demektir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Ahirette gece ve gündüz olacak mı?
Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Bizim burdaki gibi güneş sistemi veya benzeri şeyler söz konusu değildir.
Ahirette iken, dünyada yaşadıklarımızı hatırlayacak mıyız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Allahü teâlânın yüz rahmetinden biri tüm insanlara verilmiş. Cehennemde azabı en az olanın beyni kaynayacakmış. Bu nasıl oluyor?
Ehl-i sünnet itikâdında olup, küfür pisliğine bulaşmayanlar, Cehenneme girmeyecektir. Onun için müsterih olun. Cenâb-ı Hak elbette ki rahmeti ile muamele edecek. Yeter ki kul hakkı olmasın ve bir de küfür pisliği bulaşmasın ve elimizden geldiği kadar da sünnet-i seniyyeye ittibâ etmeye çalışalım.
Babaannem ölürken alâmetler uygundu. Günâhı varsa Cehenneme girer mi?
Ehl-i sünnet itikâdında olan bir kimse, [eğer küfür pisliği yoksa] Cehenneme girmez. Ehl-i sünnet itikâdında olduğu hâlde Cehenneme girerse mutlaka bir küfür pisliği var demektir. Dünyâda ona tövbe etmemiştir. Günâhı varsa, o günâhları sebebi ile cenâb-ı Hak, kabirde azâb eder, mahşerde bekletir ve netice itibâri ile Cehenneme göndermeden Cennete gider.
Babam altmışiki yaşında, namaz kılmaz oruç tutmaz, ben senaryo olarak seni cehennemde gördum desem olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beyimin kafasına Adem aleyhisselam yasak meyveyi neden yedi. Biz bu dünyaya niçin geldik ve cennet ve cehennem ile alakalı sorular geliyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Gelmemesi mümkün değildir. Zihinlerin yerli yerine oturamamasının sebeplerinden birisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâplarını okumamaktır. İslâm âlimleri bunu nasıl izâh etmişler ve biz kimiz, niye geldik.. bu konular analatılmış. Biz isrârla Hakîkat Kitâbevinin yayınlarının okunmasını tavsiye ediyoruz. (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye), (Kıyâmet ve Âhiret), (İslâm Ahlâkı)nda cevâbı var. Ehl-i sünnet âlimleri anlata anlata bir noktaya çekiyorlar. Her şeyin sâhibi cenâb-ı Hakdır. Ezelde öyle dilemiştir. Mülk Onundur. İnsan, cin, melek, Cennet, Cehennem yaratmış. Cenneti de, Cehennemi de doldurmayı vad etmiş. Yarattığı canlılar içerisinde insana ayrı bir özellik vermiş. Onu yeryüzüne indirmiş. Onu imtihan etmiş, bu imtihan neticesinde onu Cennet veya Cehenneme göndermeyi dilemiş. Yarattığı mahlûklar içerisinde sadece insana Kendini tanıma kabiliyyeti vermiştir. Cennet ve Cehennem de bunlara mahsûsdur.
Bir adam ormanda yaşıyor kendisine hiç bir şey ulaşmamış, Allahü tealayı ve Peygamber efendimizi bilmiyor bilmediği için Cennete gidecek diyorlar. Doğru mudur?
Cennet girmeyecekler. Allahü teâlâ Peygamber göndermeden önce onları hesaba çekmez. Bir Peygamber kendilerine gönderilmemiş ise veya o Peygamberin vârisinin kitabı onlara ulaşmamış ise, bunlar âhirette diriltilir, aralarında hakları varsa alınır, ondan sonra yok edilirler. Çünkü cenâb-ı Hak Cenneti, îmânın karşılığı olarak yaratmış. Cehennemi de inkârın karşılığı olarak yaratmış. Bunlarda îmân yok ki Cennete gitsin. İnkâr da yok ki, Cehenneme gitsin. Bunlar hayvanlar gibi yok edilirler, Cennete ve Cehenneme girmezler.
Bir arkadaşım cennet diye bir şey yoktur. Cennet bu dünyadaki güzelliklerdir diyor. Bizi de dinlemiyor. Nasihat verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir erkek dünyada 3-4 tane kadın ile evlense cennette hangisi ile beraber olur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir hadisi şerifte "Cenette alışveriş var, kadınlar erkek sureti, fakat erkeler istedikleri sureti alabilirler. Bunu açıklayabilir misiniz?
Cennette alışveriş var. Suret satın almak değil, suret satın alınmıyor. Cennette bekâr olmayacak. Sabi iken ölenler de evlenecek. Ama kendi tercihleri. Herkes tercihine göre seçim yapacak. Mesela hanımı beyine veya beyi hanımına bakınca istedikleri surete bürünecekler, Cenab-ı hak anında yaratacak.
Bir kimse 40 gün beş vakit namazı cemaatle kılarsa o kimseyi Cehennem ateşi yakmazmış doğru mu?
Yok öyle bir şey. Kırk gün bir şeye israr edince o şey meleke hâline gelir. İmam da, cemaat de sâlih ise derecesi fazladır.
Birisi babama kadınlar cennete giremeyecek demiş. Böyle bir şey olabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Burada bir hoca efendi Adem Aleyhisselam cennetten indirileli 85 bin sene olmuş dedi. Doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:359
Dün:420
Bu Ay:10,483
Toplam:14,294,026
Online Ziyaretçiler:5
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842