Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Dua ile ilgili Sualler

(Kenz-ül arş) diye bir dua var mıdır?
Muteber kitaplarda biz rastlamadık. Bizim rastlamamamız veya bu kitaplarda olmayışı onun yok olduğu anlamına gelmez.
(Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümît...) duâsı çarşıya, pazara giderken okunur mu?
Tabiî. (Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr). Hakîkat Kitâbevinin yayınladığı (İslâm Ahlâkı) kitâbının, üçüncü bölümü, hüccet-ül-islâm ilmihâli kısmında var. Çarşıya, pazara girerken de, namâzdan sonra da okuyabiliriz. Mahzuru yok.
(Se'âdet-i Ebediyye)deki, sıkıntı ve nazar için okunacak dualar hangileridir?
Nazar için, (E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin) bildiriliyor. Sıkıntı için bildirilen değişik dualar var. Meselâ Besmele ile bildirilmiş, sinir hastalığı için de iyi gelir, (Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm).
(Sübhânallahi ve bi-hamdihi) diyordum, (Sübhânallahil’azîm)i ayrı söylüyordum. İkisini birlikte mi söyleyeceğiz?
Buna kelime-i tenzîh deniyor ve (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm) şeklinde söylenir. [(Estagfirullah) demek günâhları örter, (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm) demekse, o günâhı kökünden kazır.] meâlinde ifâdeler geçiyor.
19 yaşında uyu gezer bir oğlum var. Ne yapmamız gerekir? Bunun belli bir duası var mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
40 gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 kere Fatiha okunabilir mi?
Hanefi mezhebindekiler bunu duadan sonra okuyacaklar. Farzla sünnet arasında başka bir şey okunmaz.
5 kız kardeşim var, hepimiz ehl-i sünnetiz. Ama babam bid'at ehl-i, onun için dualarınızı bekleriz
Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Onunda vakti saati vardır, evladın babaya tesir etmesi zor olur, o yüzden karşısına hayırlı, salih bir arkadaş çıkması, hidayete kavuşması için dua etmelidir.
Abdestsiz olarak yatınca da dua okuyabilir miyim?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin sesli zikir ile ilgili konunun anlatıldığı bir kitabı varmış. Bu kitabı nasıl bulabiliriz veya bu konu ile ilgili başka bir kitap tavsiye eder misiniz?
İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” hazretlerinin (Mektûbat) kitâbını okuyun. Zikirle alâkalı geniş bilgi için Türkiye Gazetesinin vermiş olduğu (Dini Terimler Sözlüğü) ve (Rehber Ansiklopedisi) var. (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye)de de uzun anlatılmış, başka bir şeye gerek yok.
Ablamın kayın pederi beddua etmiş iki yakaları bir araya gelmiyor. Ne yapmaları gerekir?
Beddua, lâyık olmadığı müddetçe tutmaz. Çâresi, helâlleşmek lâzımdır. Vefât etti ise, onun adına dua etmelidir, sadaka vermelidir. Beddua da olmayabilir. Yanlış bir şey yapılıyordur, tövbe ve istiğfar etmelidir.
Ağaç diktim, diktiğim ağacı kestiler, bunları kesenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Akşam okunanlar ezandan önce okunabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Aksiıran kimse ne der, yanında birisi varsa o kimse ne der?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Aksıran kimse ne der, yanında birisi varsa o kimse ne der?
Aksıran kimse (Elhamdülillah) der. Bunu duyanın da, (Yerhamükallah) demesi lâzımdır. Aksıran tekrar, (Yehdînâ ve yehdîkümüllah) der.
Aksırdığımız zaman, yanımızdaki bilmiyor diye onu vebâle sokmamak için yavaşca (Elhamdülillah) desek olur mu?
Olur.
Aksırınca söylediğimiz (Yerhamükellah) ve (Yehdînâ ve yehdîkümüllah) duâları ne manâya geliyor?
Aksıran kimse (Elhamdülillah) der. Allahü teâlâya şükürler olsun der. Hamd ediyor, cenâb-ı Hakka teşekkür ediyor. O şükredince, karşı taraftaki ona duâ ediyor. (Yerhamükellah), Allahü teâlâ sana merhametle muâmele etsin! Karşı taraftaki onun duâsına karşılık olarak, (Yehdînâ yehdîkümüllah), Allahü teâlâ bize de, size de hidâyet nasîb etsin! diye duâ ediyor.
Aksırınca söylenen Yerhamükellah ve Yehdina ve yehdikümullah dualarının ne manaya geldiğini merak ediyorum?
Aksıran kimse (Elhamdülillah) der. Allahü teâlâya şükürler olsun der. Hamd ediyor, cenâb-ı Hakka teşekkür ediyor. O şükredince, karşı taraftaki ona duâ ediyor. (Yerhamükellah), Allahü teâlâ sana merhametle muâmele etsin! Karşı taraftaki onun duâsına karşılık olarak, (Yehdînâ yehdîkümüllah), Allahü teâlâ bize de, size de hidâyet nasîb etsin! diye duâ ediyor.
Allah ıslah etsin demek caiz midir?
Caizdir. Islah etmek, düzeltmek demektir. Peygamber efendimiz de (aleyhisselâm) (Ya Rabbi, ıslah et!) diye dua ederlerdi.
Allah sana iman versin demek uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Allahü teâlâ dert bela verince elhamdülillah, Ya Rabbi sabrını ver dememelidir, denirse daha çok derd-ü bela gelir diyorlar. Bu doğru mudur?
Doğru değil. Allahü teâlâ bir kuluna bela verince, kul isyan etmeyip, sabreder, elhamdülillah derse; Allahü teâlâ bu kul ile meleklerine övünür diye kitaplarda geçiyor.
Allahü tealada kimsenin hakkı olamayacağı için Peygamber hakkı için diye dua edilmezmiş. Doğru mudur?
Allahü teâlânın kullar üzerinde hakkı var. Ama kulların Allahü teâlâ üzerinde hakkı yok. Fakat, duadaki, Onların hâtırına ve hürmetine demektir. Onlara cenâb-ı Hak, bir kıymet vermiştir. Bu kıymet sebebi ile, Onların hâtırına dua etmekte mahzur yoktur.
Allahü Tealanın mekandan münezzeh olduğunu bildiğimiz halde dua ederken göğe baksak bir mahzuru olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Allahümme entesselamü arkasına dua okuyorlar,bu yanlış mı?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Allahümme zidni ilmen... duasını günde kaç defa söyleyeceğiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Anne veya babanın evladına sürekli beddua etmesi uygun mudur?
Değildir. Beddua değil, hayr dua etmelidir. Hayr dua edilince, çocuk kötü huyundan vazgeçecek ve istedikleri duruma gelecek. Beddua ettikçe, daha da beter olacak. Onun için beddua uygun değildir.
Anneannem 82 yaşında. Oğulları üzüyorlar, ağlayıp beddua ediyor, bu beddualar tutar mı?
Gerçekten haksız yere anneyi üzüyorsa, anne de beddua ediyorsa tutar. Çok sakınmak ve uyanık olmak lâzım. İnsanın da kendinin o yaşa geleceğini düşünmek ve ona göre hareket etmesi lâzım. Onun için beddualarını değil, hayır dualarını almalıdır.
Anneannem dua isteyince, Allahü tealanın duası olsun diyor. Buna karşılık olarak ne diyebiliriz?
Allahü teâlânın muradı ne ise o olsun, demek istiyor.
Anneannem, sabah namâzının sünneti ile farzı arasında göz için kırkbir defa okunan duâyı okuyabilir mi?
Hanefî mezhebinde okuyamaz. Hanefî mezhebinde sünnetle farz, farzla sünnet arasında hiçbir şey okunmaz. Şâfiî mezhebinde öyle bir şey yok. Bu duâyı namâz bittikten sonra okumalıdır. Yanî duâ bittikten sonra okunabilir.
Annem durmadan ihlas suresini okuyor, seksen yaşını da geçti, okusun mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Annemle babam kardeşimle konuşanlara beddua ediyor. Biz bu durumda nasıl hareket etmeliyiz?
Kur'an-ı kerim okunurken yatsı devreye girmiş olsa, [ezan-ı Muhammedi sünnete uygun okunsa bile] kesilmez, devam edilir.
Arabalara, (Allah korusun) diye yazmak, Besmele yazmak uygun mudur?
Allahü teâlâyı hâtırlatması bakımından ona bir şey dememişler. Ama arabanın altında, teker hizâsında, belden aşağı Allah lafzını yazmak, Besmeleyi yazmak uygun değildir. Bunun dışında, onu görünce Besmele-i şerîfeyi hâtırlamak niyeti ile yapınca mahzuru olmaz.
Arkadaşımın kocası suçsuz yere hapiste. Bir hoca, hapisten çıkması için 4444 kadına 4444 erkeğe salat-i tefriciye okutmasını söylemiş. Ayrı ayrı okutması şart mı? Salat-i tefriciye yerine adakta bulunabilir mi?
Burada da yanlış anlaşılma olabilir. Salat-i tefriciye 4444 adettir. Bunlara okutmak zor bir hâdisedir. Adakda da bulunulabilir. Duanın kabul olması için şartlar vardır. o şartlara uyulur, ama yine cenâb-ı Hakkın dediği olur.
Arkadaşlarla Kuran-ı kerim okuyor, tesbihat yapıyoruz. Sevabını hediye ederken de sesli olarak dua ediyoruz. Bunun bir mahzuru var mıdır?
Duâ etmek sessiz olur. (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye) kitâbında uzun anlatılmış, nakiller yapılmış. Esâs olanı sessizdir. İnsanlar nasıl duâ edileceğini unuttuysa, insanlara öğretmek için yemek duâsını da, hatim duâsını da sesli yapılabilir. Bu şekilde yapılırsa câiz olur.
Ayetel kürsiyi okuduktan sonra sadakallah-ul-azim diyecek miyiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Babaannem oruç tutamayacak. Bunu nasıl ödemesi gerekir?
Seferi olan, hamile olan, çocuğunu emziren, hasta olan çok yaşlı olan oruç tutmaz, yani izin verilmiş. Fakat, bunlar da Ramazan-ı şerifde yer ve içerken bunları gizli yapmalıdır. Bunlar sonra kaza eder. Yaşlı olanlar ve ömür boyu hasta olanlar ise ayrıdır, bunlar da fidye verir. Fide de, bir gün için 1750 gram undur. Bunun bedeli altın olarak da verilebilir.
Babam hastaydı, ölümünü bekliyorduk, dualar ettik Allahü teala sifa ihsan etti, bu konuda bilgi verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Banyoda besmele çekilebilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bazen beddua etmiyorum, ama Allahım sana havale ediyorum diyorum. Bu beddua olur mu?
En ehveni bu. İdeali, (Yâ Rabbi! Buna hidâyet ver) demektir.
Bazı duaların türkçe meallerini ezberliyorum, doğru mu yapıyorum?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bazı insanlar maşaallah demek yerine kulağına kurşun derler, şeytan kaçarmış diyorlar, bu doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bazı kitaplarda ömrü uzatan dualar yazıyor, bilgi verir misiniz?
Uydur uydur söyle. Böyle bir şey yoktur efendim. Kitaplarda buyuruluyor ki Tezekkür-i mevt , kabul olunmuş olan sadaka ömrü uzatır. Peki efendim, tezekkül-ü mevt ömrü nasıl uzatır. Allahü Teala insanlara nefes sayısınca ömür vermiştir. Meselâ Allahü Teala A şahsına 100.000 nefes ömür verdi. O A şahsı heyecanlı, stresli, hızlı yaşadı 40 senede bitirdi. Yine A şahsı tam tersine ölümü hatırladı ve Allahü teâlanın emrettiği sebeblere yapıştı ve Cenâb-ı Hakkın taktir ettiğine itiraz etmedi, rahat rahat bu nefeslerini aldı ve 100.000 nefesi altmış senede bitirdi. Hadise bu. Ezelde taktir edilen değişmez efendim.
Bebeği emzirirken tesbihatta bulunmanın bir mahzuru var mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beddua ettim sonra da pişman oldum, ne yapmam lâzımdır?
Beddua ettiğiniz kimseye hayır dua edin ve ondan tövbe edin.
Bedduâ geri döner mi?
Karşı taraf lâyık değil ise, geri döner. Yoksa, karşı taraftaki lâyık ise geri dönmez.
Ben görme özürlüyüm oğlum kanser hastası ve borcumuzda var bize dua eder misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Ben kâfirlerde Yarabbi bunlara da hidayet nasip eyle diye dua ediyorum. Yaptığım doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beş vakit namazın ardından Osman Ünlü Hocamıza dua ediyorum. Acaba Osman Hocam da dinleyicilerine dua ediyor mu? Merak ediyorum?
Beş vakit namazda da, bizi dinleyenlere de ediyoruz. Hangimizin duâsının makbul olduğunu Allahü teâlâ bilir. Dolayısıyla müslümanlar birbirlerine duâ ederler.
Beyim alkol kullanıyor. Ben bu durumda ne yapmalıyım? Bunun belli bir duası var mıdır?
Yok. Yapılacak şey, (Yâ Rabbi! Dînini bilen, seven kimselerle arkadaş eyle!) denir.
Beyimde siğil var. Bunun için hangi duaları okumamız gerekiyor?
Kitaplarda belli bir şey okunur diye geçmiyor. Her hastalığın şifâsı vardır. Ama siğil konusunda da âciziz. Meselâ Fâtiha-i şerifeyi okuyup, üzerine üfleyince bu geçer diye inanıyorsa, geçer.
Beyimin adına istiğfar ediyorum ,olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bid'at ehli birisinin vermiş olduğu zikir yapılır mı?
Hayır. Ne zikri verecek ki. Adam doktor değil. Piyâsada bir sürü sahte doktorlar var. Gelene gidene bellediği bazı ilâçları veriyor. O ilâcın aksi tesîr yapması neticesinde başka bir derde düştüğü de vâkidir. Kalb mütehassısları ayrıdır.
Bir araya toplanıp sessizce tesbihat okumamızın bir mahzuru var mıdır?
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâplarında bildirdiği tesbihâtlarla, sessizce meşgûl olmasının bir zararı söz konusu olmaz.
Bir bardak suya Ayet-el kürsi, İhlas, Muavvizeteyn sureleri okundu. Sonra bu suyu çoğaltabilir miyiz?
Çoğaltılır, çünki her zerresine yayılır. Azaldıkça çoğaltılır.
Bir fatiha üç ihlas okuyun dediği zaman fatiha suresinden mi yoksa ihlas suresinden mi başlamamız gerekir?
Sure olarak bildirilirken önce Fâtiha sonra, üç İhlâs. Ama Fâtiha dua olarak okunursa, önce üç İhlâs sonra Fâtiha. İkisi de caizdir.
Bir insan “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” duasını sabah ve akşam 3 defa okursa bela ve musibetten korunurmuş. Doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir insan, (Bismillâhillezî lâ-yedurru...) duâsını sabah ve akşam üç defa okursa belâ ve musibetten korunurmuş, bu doğru mudur, sabah ve akşam okumaktan kasıt nedir?
Doğru, hadîs-i şerîf var. Sabah deyince, imsaktan sonraki vakittir. Gece, imsaktan öncekidir.
Bir insanda sürekli takıntı varsa bunu durdurmanın bir duası var mı?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir kadın, kendisine iyilik yapan yabancı bir erkeğe, Allah senden razı olsun dese mahsuru olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir kimse bir kimseye beddua ediyor. Senin bana çektirdiğin gibi sen de çocuğundan çek derse, karşı taraf çeker mi?
Çeker. Çünkü eden bulur. Anneye babaya sıkıntı verildi ise, eden bulur. Helâlleşmek gerekir. Öldü ise ona duâ edilir, çok istigfâr okunur. Ama hiçbir zaman unutmamak lâzım ki, kim ne ederse etsin, ettiğinin karşılığını mutlaka görmektedir.
Bir kimsenin, murâdının hâsıl olması için ne yapması lâzımdır?
Bu konuda (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye) kitâbında bir bilgi veriliyor. Alfabetik fihristden, (murâdın hâsıl olması) diye bulunabilir. (Fetâvâ-i kâri-ül-Hidâye) kitâbından nakil yaparak buyuruluyor ki, (Murâdı olan kimse, yatacağı zemân abdest almalı. Temiz bir örtü üzerinde oturup, üç def’a salevât okumalı. Sonra, herbirine Besmele çekerek on Fâtiha ve sonra onbir İhlâs okumalı. Sonra, üç salevât okumalı. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyyet etdiği şeyin nasıl olacağını, bi-iznillah rü’yâda görür). Ayrıca, murâdın hâsıl olması için çok istigfâr okumalıdır.
Bir kimseye, Allahü teala seni ıslah eylesin, demek uygun mudur?
Caizdir. Islah eylemek demek, razı olduğu, beğendiği, büyüklerin yolunu, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin sünnet-i seniyyesi itibâsını temin etmektir. İyi huylarla bezenmek, kötü huyları terk etmektir. Demenin bir mahzuru yok.
Bir şey okuyup hediye ederken, Peygamberlerin isimlerini zikrediyorum ve onlara bağışlıyorum. Bu doğru mudur?
Aşağı yukarı yirmisekizi Kur'ân-ı kerîmde zikrediliyor. Peygamberin adedleri hakında da yüzyirmidörtbinden fazladır, buyruluyor. Bilebildiklerinizin ismlerini sayıyor ve o şekilde hediye ediyorsunuz. Peygamber efendimize ve tüm Peygamberlere deyince hepsine gider.
Bir yakınımız vefat ettiği zaman hediye gelen duaları bağışlamadan evvel bir fatiha üç ihlas okumak şart mıdır?
Bir Fâtiha, üç İhlâs, arkasına da üç salevât-i şerîfe okunur. Bu okunanlar ve hediye olarak gelenler, önce Peygamber efendimize “aleyhissalâtü vesselâm”, bütün Peygamberlere, Eshâb-ı kirâma, bütün Evliyâ-i kirâma, hâzır bulunan müslümânlara ve bütün mü'minlerin ruhlarına hediye edilir. Husûsen, vefât edenlere de hediye edilir.
Birisi birisine, (Allah iyi yazılar yazsın) tâbirini kullanıyor. Bunu söylemek uygun mudur?
Yanlış değildir. Ya'nî, Allahü teâlâ hakkına hayrlısını versin, demektir. Halk arasında deyim olarak kullanılır. Alın yazısı diyoruz ya. Meselâ herkese, Allahü teâlâ razı olsun denir. Kâfire de denir. Bu, Allahü teâlâ seni razı olacağı hâle çevirsin demekmiş. Ya'nî duâymış. Onun için müslimân, gayr-i müslim herkese söylenir. (Allah iyi yazılar yazsın) tâbiri de kullanılabilir, ama dikkat çektiği için, biraz sivri olduğu için (Allahü teâlâ hakkında hayrlısını versin) demelidir. Böylece bir başkasının yanlış düşünmesine sebep olmuyor.
Bismillahi ve billah ve tevekkeltu alellah, bunu evden çıkarken kaç defa söyleyeceğim?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bismillahillezi la-yedurru... duasının manası nedir, bilgi verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bizden ismen dua isteyenlerin bir listede topladım. Bazen işimiz acele oluyor bu listedekiler diye dua etsek olur mu?
Olur.
Bize zararı dokunmuş, canımızı yakmış birine beddua etsek ve onun acı çektiğini görüp mutlu olsak ve daha beter olsun desek biz mi kötü duruma geçeriz?
Tabii. Bir kimse birisine beddua etse, duası da kabul olup o kimse o duruma düşse ve bunun da kendi duası ile bu duruma düştüğünü kabul edip sevinse, beter olur. Beddua mümkün mertebe tasvip edilmemiş. Zalime, zulmü kadar bedduaya izin verilmiş ise de, nefsi itminana kavuşmamış kimse, sınırın nerede olduğunu bilemez.
Bizim burada dua isteyince, Allahın duası olsun diyorlar, bu doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bizimle kalan hiç evlenmemiş yaşlı bir halam var. Agresif davranıyor, bize de çok beddua ediyor. Bu bedduaların bize bir etkisi olabilir mi?
Karşıdaki bedduaya lâyık değilse bir şey olmaz. Haladır, sadece temel ihtiyaçları görülür. Karşı taraf bedduaya lâyık olmayınca, yapana geri döner. Onun için endişe etmemelidir.
Bu sene ben öleyim, diye dua etmek uygun mudur?
Hadîs-i şerîfde, (Ölmeyi istemeyiniz) buyruluyor. Ancak çok zulüm varsa, dînin emirlerini yerine getiremiyorsa, getirme imkânı da kalmamışsa, o zaman câizdir. Ölmeyi değil, hayırlı işler yapmayı talep etmelidir.   
 
Çalışıyorum. Yolda giderken bazı şeyleri okuyorum ama bunları hediye etmiyorum. Bir zararı olur mu?
Hayır. Okudunuz, sevâba kavuştunuz. Kendinizde kaldı. Hediye ederseniz daha çok sevâba kavuşursunuz.
Çalıştığım yerde yaşça küçük olanlar gelip, (Abla üzerimize okuyuver) diyorlar. Okumamda mahzur olur mu?
Okunabilir, ama fazla yapmamak kaydı şartıyla.
Cehri olarak zikir yapmak sakıncalı mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Çektiğimiz tesbihatı bitirince hemen mi hediye edeceğiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Cenab, teala, inayet, sadakallahul azim diyoruz, bunlar ne demektir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Cevşen kitabı abdestsiz tutulabilir mi?
Bunun bir kaynağı yok. Duâ kitâbında, âyet-i kerîme yoksa, abdestsiz iken de okunabilir.
Cevşen mûteber değil midir?
Kaynağı yok. Kitâblarda öyle bildiriliyor. Diyânet de aynı şekilde açıkladı. Kaynağı olmayan bir şeyi söylemek uygun olmaz.
Çevşen ve namaz tesbihatı kitaplarının kaynağı var mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Çevşenle alâkalı tekrar bilgi verir misiniz?
Kitâblarda olmayan bir şeyi bizim tavsiye etmemiz uygun değildir. Ehl-i sünnet âlimlerinden bir tanesi onu yazmışsa, başımızın üstünde yeri vardır.
Cin mektubunu abdestli mi okumalıdır? Abdestsiz tutulabilir mi?
Abdestli okumak elbette iyi olur. Abdestsiz de tutulabilir. Yanımızda taşımak da câizdir.
Cin mektubunu çocuğa taktığımızda, onu sallarken ayağımı uzatıyorum, saygısızlık olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Çocuklarım imtihana girecekler bunların başarılı olabilmesi için yaşları adedince Rahman Suresini okumak gerekirmiş doğru mudur?
Uydurmuşlar, aslı yoktur.
Çocuklarımda korku var bidat sahibi birisine okuttursak faydası olur mu?
Bir başkasının okumasına gerek yok. Babanın evladına yapmış olduğu dua kabul olur, buruluyor. Eğer küçükse, okur üzerlerine üflersiniz. Çocuklar telaffuz edebilecek duruma gelmişse, (Lâ havle velâ...) öğretilir. Düzgün telaffuz etmesi için de yardımcı oluruz. Çocuk buna inanırsa mutlaka ona faydası olur. Bid'at sahiplerine okutmamalıdır.
Çok sık büyükleri vesile ederek dua etmenin bir mahzuru var mıdır?
Cuma günleri okuduğum duaları Seadeti Ebediyye kitabının arkasındaki isim fihristine ismi geçenlere de hediye ediyorum. Bu uygun olur mu?
Oradakilerin hepsine hediye edilmez. Çünkü (Se'âdet-i Ebediyye) kitâbının arkasındaki isim fihristinde sadece İslâm âlimleri yazılı değildir. Bu isimlerin içerisinde gayr-i müslimler de var. Putperest olanı da var. Meselâ, Volter de anlatılıyor. Dolayısıyla (Se'âdet-i Ebediyye) kitâbının isim fihristinde ismi geçen kimselerin hepsi makbul insanlar manâsında anlaşılmasın. Ama Silsile-i aliyye diye bildirilen o isimlerin hepsi mübarektir. Hayatları anlatılan, bilgi verilenlerin içerisinde uygun olanlara hediye ettim denebilir.
Cuma günü bir araya gelip Kuran-ı kerim okuyoruz. Sonra cevşeni ezgili şekilde okuyorlar. Böyle yapmak uygun mudur?
Cevşenin kitâplarda olmadığı bildiriliyor. Ehl-i sünnet âlimlerinden bir tanesi bile onu nakletmiş olsa, bunların kitâplarında bildirilmiş olsa idi, onlar hüccet idi. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâplarında o hadîs-i şerîf muvcutsa, o mutlaka sağlam demektir.
Devamlı sizin naklettiğiniz tesbihatları okuyorum Fakat dikkat ediyorum dilim de kalıyor bir türlü kalbime inmiyor ne yapmam lazım?
İninceye kadar devam. Biz Allahü teâlâ ile pazarlık halinde değiliz. Lüft eder, ihsan eder nefsimiz îmânla şereflenir. Vakti saatini biz bilemeyiz. Din büyükleri, Allahü teâlânın razı olduğu, beğendiği şeyleri kitaplarına yazmışlar. Kul olarak bunları öğreneceğiz, yapacağız. Bu tesbihlere devam edeceğiz.
Dilek için onikibin besmele diye bir sey var mı?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dilime zaman zaman kelime-i tevhid geliyor. Fakat içinden bir itiraz geliyor. Bunun sebebi nedir?
Nefsten kaynaklanıyor. Dile sık sık kelime-i tevhidin, salevât-i şerîfenin gelmesi iyiye alâmettir. Şükretmelidir. Şükredilirse, cenâb-ı Hak o nimeti artırır, itirâz da zamanla gider. Çünkü, (Lâ ilâhe illallah) kalbin tasfiyesi, temizlenmesi için ilaç olarak tavsiye edilmiştir. 
Dinimizde zikir var mıdır?
Var tabii. Namaz kılmak, oruç tutmak zikirdir. Zikir deyince ille ele tesbih alıp, Allah, Allah.. demek değildir. Zikir, Allahü teâlâyı hâtırlamak demektir. Meselâ, alış veriş anında karşı tarafın hakkı bana geçmesin diye düşünmek, Allahü teâlânın rızasını düşünmek hep zikirdir. Kur'an-ı kerim okumak zikirdir.
Dinlediklerimi unutuyorum, ne yapmam lazım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dört yaşındaki kızım sedef hastalığına yakalandı. Doktorlar bu hastalığın tedavisi yok dedi. Kızımı şifa bulması için edebileceğimiz bir dua var mı?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dua ederken Fatiha i şerifeyi ellerimiz açıkken okuyabilir miyiz?
Tabii.
Dua ederken kadının elleri nasıl olmalı, erkekler gibi omuz hizasında uzatmalı mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dua ederken, (Beni affeden Rabbime şükürler olsun) diyebilir miyiz?
Bu gönül işidir. Affedildiğini hisseden hâllere kavuşan, diyebilir. Gönül o hâlde ise, demenin mahzuru söz konusu değildir.
Dua edersem zengin olurum diye düşünüyorum, bunun için dua etmesem olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dua ediyoruz. Allahü tealadan bir şeyler talep ediyoruz. Acaba bunlar da zikir olur mu? Yoksa sadece Allah, Allah.. demek mi zikirdir?
Allahü teâlâyı hâtırlamak zikirdir. (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye) kitâbını hazırlayan zâtın, [Hüseyin Hilmi efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh”]hocasının [Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin] cep saati varmış. Zaman zaman, namâz vaktine ne kadar kaldı diye bakarmış. Hüseyin Hilmi efendi “rahmetullahi aleyh” hocasından naklen buyuruyorlar ki, (Bu da zikirdir). Allahü teâlânın bir emri hâtılanıyor. Zikirden murâd, Allahü teâlâyı her an hâtırlamaktır. Yatmak, uyumak, helâya gitmek, yemek, içmek, alış-veriş yapmak, insanlarla görüşmek.., bütün bunlarda Allahü teâlâ nasıl emretti, [Allahü teâlânın kullarıyla nasıl görüşmemiz lâzım, onlara nasıl muâmele etmemiz lâzım] hâtırlayarak yapmak hep zikirdir. Bütün işlerde Alahü teâlânın emrini hâtırlayarak ona göre yapmak, harâmları hâtırlayıp bunlardan sakınmak zikirdir.
Duada sıra nasıl olmalıdır, okuduklarımızı nasıl hediye edeceğiz?
Hâsıl olan sevâbı, evvelen Peygamber efendimizin “aleyhissalâtü vesselâm” mübarek ruhlarına, bütün Peygamberlere, “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” Eshâb-ı kirâma, Tâbi’îne, Tebe’i tâbi’îne ve sonra büyük âlimlerden hâtırımıza gelenleri, sayabildiğimiz kadar, bunların ruhlarına hediye ederiz. Dînimizi öğreten hocamızı da zikretmemiz gerekir. Ayrıca âhırete intikal etmişlerimize, akrabalarımıza, tanıdıklarımıza..., hediye ederiz.
Duada, Tanrı denir mi, uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dualar niçin latince yazılıyor?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dualarda hep aynı şeyleri söylememizin bir mahzuru olur mu?
Başlarken, (Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn). Bu hamdele ve samdele iledir. Ondan sonra bildiğimiz duâların hepsi okunabilir. Türkçe de yapılabilir. Söylediğimizin mânasını, ne istediğimizi bilmemiz lâzımdır. Hatta namazda okuduğumuz duâların da anlamlarını bilmemiz gerekir. Şuûrlu söylememiz gerekir.
Duaları hep arabî söylesek olur mu?
Olur. Türkçe de ifade edilebilir.
Duâları latin harfleri ile yazıyorlar. Bunu böyle okumak uygun olur mu?
Ezberledikten sonra, bilen birisine mutlaka dinletmek lâzımdır. Muhakkak yanlış olur. Bilen birisine dinletip, yanlış değilse ondan sonra okumalıdır. Yoksa okumamalıdır.
Duâları tecvîde uygun mu okumalıyız?
Tabiî, hepsini. Çünkü tecvîde uygun okumazsak, manâ bozulur.
Duanın kaderdeki etkisi nedir, duada ısrar etmek doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Ebû Tâlib hakkında duâ etmekde, Yasîn-i şerîf okuyup sevâbını göndermekde bir mahzur var mıdır?
Ebû Tâlib hakkında daha önce kâfir olarak öldüğü ile alâkalı olarak hadîs-i şerîf var. Fakat bu hadîs-i şerîf nesh edilmiştir. Peygamber efendimize “aleyhissalâtü vesselâm”, Allahü teâlâ onu diriltdiğini ve îmân ile şereflendiğini bildirdi. İbni Hacer-i Mekkî hazretleri de bunu, (Ni’met-ül-kübrâ) kitâbında yazıyor. (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye) kitâbı da, o kitâbdan nakil yapıyor. Dolayısıyla duâ etmekde herhangi bir mahzur söz konusu değildir.
El işi yaparken tesbih, tahmid... söylemek caiz midir?
Caizdir, mahzuru yoktur.
Elimde bir dua kitabı var, bu kitabı okumam uygun olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Elimizden çıkan nimetleri tekrar Allahü tealadan geri istemek isyan olur mu?
İsyân olmaz da, bazı şeyler geri gelmez. Meselâ, gençlik. Nimetin geri dönebilmesi için, kulun da yüzünü âhirete dönmesi lâzımdır. Belki o nimetlerin elden kaçması hayrımıza da olabilir.
Enam suresinin ilk üç ayeti hacet duasıymış, bu doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Eşimden ayrıldım, çocukları da aldılar, götürdüler ve onlara beddua ettim sonra kayınbiraderim feci şekilde öldü, acaba bundan mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Estağfirullah estağfirullah demekle bütün günahlarımız afv olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Evde ayaklarımızı uzatarak dua edebilir miyiz?
Edebe uygun değildir. Edebi gözetmek gerekir.
Evliyaı kiramdan dua talebinde bulununca, bir menfaatim var gibi düşünce geliyor, ne yapmalıyım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Evradiyeyi kutsiye diye bir dua var mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Fâtiha-i şerîfeyi okuduktan sonra, eli yüze sürmeli midir?
Namazlardan sonraki yapılan dualardan sonra el yüze sürülür ve sünnetdir.
Fısk meclisinde tesbih ve tehlil okunmaz buyuruluyor, bunu açıklar mısınız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Gece okunacakları bir daha söyler misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Gece okunan dualara ben ilave yaptım. Acaba bidat olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Geceleri uyurken sıkıntı çekiyorum. Bazen uyuyamıyorum. Ne yapmalıyım?
Sinirsel bir rahatsızlıktır. Doktora mutlaka gidilmelidir. Ayrıca, her gün yüz defa (Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm) okumalıdır. Sinir hastalığına iyi gelir. Bir de oğul otu (melisa) bir cezve kaynatılmış suya bir tutam atılır ve demlenir. Bu içilip yatılır. Allahü teâlâya tevekkül edilir ve istiğfar edilir.
Gelecek için niçin inşallah diyoruz?
Bunu sadece gelecek için demiyoruz. Yapacağımız, gideceğimiz..., herhangi bir şey için inşâallahü teâlâ kelimesini kullanmamızın sebebi, Allahü teâlâ izin verirse, dilerse diye Allahü teâlâyı hâtırlıyoruz ve bu şekilde olacağını söylüyoruz.
Göz hastalığı için bir dua var mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Gözü kapalı, uyumadan tesbih çekilir mi?
Çekilir.
Günlük tesbihatlarım var, bazı günler çok isteksiz oluyorum, ne yapmam lazım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hanefi mezhebinde olup ta maliki veya şafi mezhebini taklid eden bir kimse yapmış olduğu farz veya nafile ibadetleri bağışlayabilir mi?
Sonraki gelen maliki ve şafii âlimleri onlara da izin vermişler, hediye edilebilir. Zaten hanefi mezhebinden çıkılmadı.
Hanımımda korku ve stres var. Bundan kurtulmak için ne yapmalıdır?
Hergün yüz defa, Besmele ile lâ havle... okusun. “Bismillâhirrahmanirrahîm. Velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’ aliyyil azîm”. Yüzer defa da, istiğfar ve salevât okusun. Doktora da gitmesi gerekir.
Hanımlar muayyen günlerinde karınca duasını okuyabilirler mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hapşırana cevap veriyoruz ama hapşıran birşey demiyor, bu konuda bilgi verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hastalarımız var. Bizim için dua eder misiniz?
Biz, duası makbül bir kimse değiliz. Zaten bir kimse, yaptığı duaların hep kabul olduğunu görse, korkmalıdır, buyuruluyor. Çünkü, bu dünyâda olduğumuz müddetçe, Allahü teâlâ bizi imtihân eder. Onun için korkmalıdır. Dua edeceğiz, emir olduğu için. Gıyâben yapılan duanın kabul olma ihtimâli yüksektir. Dua eden, kazançlıdır. Duaya hepimizin ihtiyacı var. 
Hastayım, dua için aradım. Hastalık hakkında neler söylersiniz?
Bu zaman diliminde hasta olmayan yok gibidir, Allahü teâlâ rahmet eylesin Enver abiler toplantılarda Allahü teâlâ; İnsanlar isyan ettiği günaha daldığı sürece rızıklarınızı keserim buyuruyor, bazı insanlar rızık deyince sadece boğazdan geçeni anlıyorlar, hayır sadece o değil,  sıhhâtte bir rızıktır, emniyette bir rızıktır, sabırda bir rızıktır, tevekkülde bir rızıktır. Mesela, sıhhat rızkı kesildi, her ev bir ilaç deposu oldu. İnsan şöyle düşünebilir, Ben Ehli sünnet itikadındayım, imanım düzgün,  haramlardan sakınıyorum, buna rağmen dert ve belalara düçar olmamın sebebi ne olabilir? İşte bela umumi olduğu zaman orada istisna olmaz, gerçi imanı düzgün olan haramlardan sakınanlara da o bela bulaşır ama diğerlerine azab olurken, ehli sünnet itikadında olanlara nimet olur, peki nasıl olur? 
1-Allahü teala günahları varsa onları af eder.
2- Allahü teala bunların belalara sabır ettiği için derecesini yükseltir.
İnsan bunları tahmin bile edemez, ancak ölünce bunlar açığa çıkar, şu ana kadar anlattığımızın hepsine canı gönülden inanıyor, iman ediyoruz. Dolayısıyla beraber olmalıyız, ehli sünnet âlimlerinin kitaplarını okumalıyız,  Emri maruf yapmalıyız, Ahireti, ölüm hallerini anlamalı ve anlatmalıyız, kelime-i tevhidi,  istiğfarı,  Kuran-ı Kerim'i bol bol okumalıyız ki irtibat kopmasın aksi olursa eğer Allahü teala muhafaza buyursun, nefs imiz en ufak meselede bizi tepe-taklak ettirir. Mesela insana bir hastalık isabet ettiğinde ''ben namaz kılıyordum bu bela başıma neden geldi'' diye sorgularsa hemen nefs araya girer ve bak gördün mü hiçbir işe yaramadı senin namaz kılman, iman etmen, harama bakmaman, haramı dinlememen bunların hiçbiri işine yaramadı, terk et der. Bu da bizim felaketimize sebep olur ama alt yapısını hazırlayıp bunlara aldanmayan kimse, bu gibi durumlarda Eyyüb Aleyhisselâm (haşa) ne günah işledi ki başına bunlar geldi. Yusuf Aleyhisselâm (haşa) ne günah işledi ki, uzun müddet zindanda kaldı, Muhammed Aleyhisselâm (haşa) ne günah işledi ki bu kadar çok sıkıntı çekti? Bunlar Allahü teâlânın peygamberi olduğu halde, en sevdiklerine bile dert-bela yolluyor diyerek nefsini ezer. O halde Allahü teala günahlarımı dökmek için bu belaları yolluyor, bela umumi gelmiş olabilir onu ben bilemem, benim görevim derd bela zamanı sabır, nimet zamanı şükürdür diye düşünmesi gerekiyor.
 
Helâda hapşırınca, (Elhamdülillah) denir mi?
Denmez. Boy abdesti aldığımız yer ile helâ aynı statüde değildir. Bunlar birbirlerinden farklıdır. Zarûret olup helâda banyo yapılırsa, mümkün mertebe Besmele çekmemelidir. Zaten hapşırılırsa, (Elhamdülillah) denmez. Sakız da çiğnememeli, sigara da içmemelidir.
Hep aynı problemlere takılıp kalıyorum, ne yapmam lazım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Her gün tesbihat ve Kuran-ı Kerim okuyoruz. Bunları unutup yapmayınca bir mahzuru olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hergün okuduklarım var, bunları hediye etme usulü nasıldır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Herkesden teveccüh istenir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Herkeseten dua istenebilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hilal görülünce dua ediyoruz, salevatı şerife okuyuruz, doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hilal görülünce hangi dua okunur?
Kitaplarda, hilal görülünce şu dua okunur diye bir ifadeye rastlamadık. Dolayısıyla hilal görüldüğü vakit herhangi bir duada okunabilir.
İki çocuğum vefat etti. Ablam bana beddua etmişti, yemin kefaretlerim, adak borçlarım vardı. Bunlar çocuklarımın vefat etmesine sebep olabilir mi?
Allahü teâlâ ezelde ömürleri takdir etmiştir. Bazılarının (ömrünün uzaması, başına gelecek hadiseler vs.) şarta bağlanmıştır. Buna kaza-ı muallak denir. Kaza-ı mübrem ise hiç değişmez. Kaza-ı muallak ise şartlar sebebi ile değişebilir. Örneğin; Bir kimsenin ömrünün uzaması bazı şartlara bağlanmıştır, mesela bu şart; iyilik yapar, sadaka verir, insanlara sıkıntı vermez, adağını vaktinde yerine getirir vs. gibi olabilir. Bu sebepler yerine gelince Allahü teâlâ ömrünü uzatabilir veya o şartlar yerine gelmezse, insanlara eza eder, sıkıntı verise, Allahü teâlâ ömrünü uzatmaz. Belki çocukların vefatında böyle bir şey olabilir. Biz bunu; kaza-ı mübrem miydi, kaza-ı muallak mıydı, şarta mı bağlıydı bilemeyiz. Bu durumda takdire rıza göstermeli, istiğfara devam etmeli ve üzülmemelidir.
Îmânsız ölene duâ edilecek olursa, azâbı artarmış. Bu doğru mudur?
Tam tersine, olur mu öyle şey? Bir kâfir bile, Allahü teâlânın kullarına iyilik etse, iyilik etmesine sebep olsa, Cehennemdeki azâbı azalır. Ona duâ edilmez, o ayrı bie mesele. Ama evlâd-ı ıyâli bir şeyler yapmış olsa, faydalı bir şey yapmış olsa, Cehennemde onun da azâbının hafîfletileceği islâm âlimleri tarafından bildirilmiştir.
İmtihana girmeden önce zihin açıklığı için okunacak bir dua var mıdır?
Önce çalışmalıdır. (Allahümme zîdni ilmen ve fehmen) her zaman okunur.
İnsanların bir işini görünce Allah razı olsun diyorlar. Bu dua herkese söylenebilir mi?
Samimiyetle söylemelidir. Allahü teâlâ bir kulundan razı oldu mu, rızasını kaldırmaz. Allahü teâlâ razı olsun demek, Allahü teâlâ seni razı olduğu hâle çevirsin demektir.
İslam Ahlakında bildirilen namazdan sonra okunacak duayı ezberledim. Fakat orada duayı şiir okur gibi okumamak gerekir buyruluyor. Açıklar mısınız?
Şiir okur gibi değil, oradaki duanın ne olduğunu idrak ederek, şuurlu olarak, inanarak talep ederek yapmalıdır.
İsm-i Azam duası diye değişik kaynaklarda değişik dualar var. Hangisi doğrudur?
Hepsi de doğru olabilir. Çünki ism-i azam duası olarak açık net bildirilmemiştir. Peygamber efendimiz de “aleyhissalâtü vesselâm” bildirmemiş. Biz, Ehl-i sünnet âlimlerinin naklettiklerini naklediyoruz ve okuyoruz.
İsm-i a’zam duâsını nerede okuyabiliriz?
Namâzdan sonraki duâ bittikten sonra, okuyabilirsiniz.
İsm-i a’zam duâsını nerede okuyabiliriz?
Namâzdan sonraki duâ bittikten sonra, okuyabilirsiniz.
İsmi Azam duasını nereden bulabiliriz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kardeşim çalıştığı yerde fazla para aldığı için haset ediliyor. Bundan kurtulmak için hangi duaları okuması lazım?
Kardeşiniz erkekse, her zaman ezberinden Felâk ve Nas surelerini okusun. Bunu her zaman okumalıdır.
Kardeşim kekeme bunun için bir dua var mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kaside-i bürde duasını felçli hastam için başkasına okutabilir miyim?
Başkası da okuyabilir.
Kaside-i bürde okumanın çok faydası olduğu söyleniyor. Bu duanın Türkçe manasını okusak olur mu?
Aslını okumalıdır. Tercümesini değil, latif harflerle yazılanı bile değil, aslını okumalıdır.
Kaybettiğimiz nimetler var. Bunları tekrar kazanabilir miyiz?
Elbette. Bu dünyadayken her şeyi kazanmak ve her şeyi kaybetmek, her zaman mümkündür. Kaybedilen nîmetleri telâfi etmek yerine, bundan sonrakileri yapmalıdır.
Kelime-i temcîd ve kelime-i tenzîh nedir?
Kelime-i temcîd, (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm)dir. Peygamber efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm”, (Lâ havle velâ kuvvete okumak, doksandokuz derde devâdır. Bunların en hafîfi, hemmdir). Hemm, sıkıntı demekdir. Kelime-i tenzîh, (Sübhânellahi ve bihamdihi sübhânellahil azîm)dir. Kitâplarda, istigfâr günâhları örter, ama bu [kelime-i tenzîh] istigfârdan sonra okunursa, günâhları siler, atar. Ama ihlâsla, samimiyyetle, inanarak okumak lâzımdır. Bir de Cum'a günü, sabah namâzının sünnetinden önce, ayaktayken üç defa (Estagfirullâhel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) okuyanın kendisinin, ana ve babasının deniz köpüğü kadar olsa bile günâhları afv olur.
Kelime-i tevhîdi okurken doksandokuz defa , (Lâ ilâhe illallah) yüzüncüsünde (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) diyoruz. Doğru mu?
Doğru.
Kelime-i tevhidi okurken sadece, La ilahe illallah mı diyeceğiz?
(Lâ ilâhe illallah) deriz. Yüzüncüye, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah) denir.
Kelime-i tevhîdi, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) diye çekiyorum. Bid'at olur mu?
Hayır, olmaz. Niçin olsun ki? Kelime-i tevhîd çekerken, doksandokuz defa (Lâ ilâhe illallah), yüzüncüde (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) denir, ifâdesi kitâblarda var. Ama hepsini de, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) demiş olsak, hiçbir zararı yok, buyruluyor.
Kendi işiteceğim ses ile tesbih çekmemin bir mahzuru olur mu?
Başkasını rahatsız etmemek kaydı şartıyla hiçbir mahzuru yok.
Kısa surelerin Mushaftaki sıralarının nasıl olduğunu söyler misiniz?
Namazda devamlı okuduğumuz o on sûrenin sıralaması, (Elemtere)den aşağı okunurken, (Elemtere), (Li ilafi), (Eraeytellezi), (İnna a'tayna), (Kâfirun), (İza cae), (Tebbet), (Kulhüvallahü), (Kuleuzü bi rabbil Felâk), (Kuleuzü bi rabbin Nâs). Sıra böyledir.
Kitaplarda duaları şiir okur gibi okumayın diye yazıyor. Ama evden çıkarken ve iş giderken aynı duaları okuyorum. Böyle yapmak uygun mudur?
Evet, aynen öyle yazıyor. Biz o duânın ne anlama geldiğini biliyorsak ve o niyetle de okuyorsak, şiir gibi okumuyoruz. Duâda da, ne istendiği, ne için okunduğunu bilmek lâzım. 
Kız kardeşim evli bir adamla kaçtı. Annem ve babam beddua ediyorlar günaha mı giriyorlar?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kızdığım kişiye daha sonra dua etmeye başlıyorum. Böyle yapmam uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kızımın arkadaşları kötüydü. Beni çok üzüyordu. Onun için çok beddua ettim. Şimdi ettiğim beddualar için çok pişmanım, ne yapmam gerekir?
Onlar için tövbe istigfâr edin. Şimdi hayır duâ edin. Çünkü o kötü huyundan kurtulunca, siz de rahat edeceksiniz. Onun için böyle durumlarda evlâda beddua etmemelidir.
Kötülük edene beddua edilir mi?
Beddduâ edince elinize ne geçecek? Zaten kötülük eden cezâsını çekecek. Biz, Allahü teâlâya havâle edelim. Hayır duâ edemiyorsak bile bedduâ etmeyelim. Nefsimize ağır gelip, yaptığımız bedduâya lâyık olmazsa, bu sefer bize gelir. Allahü teâlâya havâle edersek, mesele kökünden hâl olur.
Küçükken, annemden duyardım. Gök gürültüsü, şimşekler olduğu zamân salevât-ı şerîfe getirir, istigfâr okurdu. Bir mahzuru var mı?
Hiçbir mahzuru yok. Şimşek çaktı veyâ yıldırım düştü, o anda da öldü, salevât-ı şerîfe getirdi. Îmânlı gitmesine alâmetdir. Çünkü önceki ümmetleri rüzgârla, yağmurla, suyla, depremle helâk edilen kavimler var. Peygamber efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm” kuvvetli bir rüzgâr estiği zamân namâza durur, secdeye kapanır, (Yâ Rabbî! Önceki ümmetler gibi bizi de helâk etme) diye duâ edermiş.
Kur'ân-ı kerim okumasını biliyorum. Yazmasını bilmiyorum. Bazı duâları, Kur'ân harfleri ile yazıp, asmam uygun olur mu?
Eğer yazabilirseniz, yazın. Asabilirsiniz de.
La havle mi yoksa ve la havle diye mi okumalıyız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim duasını akşamları yüz defa besmele ile çekiyorum. Gündüzleri de saymadan çekebilir miyim?
Sinir hastalığına iyi gelir, ifadesi yüz defadır. Onu sayı ile söyleyeceğiz. Onun dışında gündüz istediğimiz kadar söyleyebiliriz.
Lâ havle... nedir?
(Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm). Buna kelime-i temcîd denir. Bir hadîs-i şerîfde, (Lâ havle velâ kuvvete okumak, doksandokuz derde devâdır. Bunların en hafîfi, hemmdir). Hemm de, kederdir buyuruluyor. Sinir hastalığına yakalanmış olanlar Lâ havle... yi Besmele ile, (Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm) en azından günde yüz defa okumalıdır.
La havle... Söylerken başında hep besmele mi söyleyeceğiz?
Gerek yoktur. Doğrudan söylenebilir.
La ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh... duasının fazileti nedir?
Bunun içerisinde kelime-i tevhid de var, cenâb-ı Hakkın yüksek sıfatları da zikrediliyor. Dolayısıyla fazileti yüksektir.
Mekrûh vakitlerde duâ, tesbîhat yapılabilir mi?
Üç tane, namâz kılması mekrûh olan vakit vardır. Bu vakitlerde Kur'ân-ı kerîm okunabilir. Secde âyeti geçti ise, tilâvet secdesi yapılamaz. Tesbîhatda bulunulabilir, duâ edilebilir.
Menakıb-ı Çihar Yar-i Güzin kitabının taharet bahsinde okunacak bir dualar var. Tuvaletteyken bu dualar okunabilir mi?
Böyle kitâplardan din öğrenilmez. Onun için önce (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye) diyoruz. Çıktıktan sonra okunur.
Mümkün olduğu kadar kelime-i tevhid okuyorum. Bazen helaya girerken de hatırıma geliyor. Bunun bir mahzuru olur mu?
Söylemediğimiz müddetçe, hâtırımıza gelmesinin bir ifâdesi yok. Bilmeden söylediysek, o da günâh olmaz.
Mustafa beğin (Sözün Özü) programını dinlerken, kalbimi bitiriyor, (Seni doğuran ana, bal ile mi yoğurdu) diyorum. Mahzuru var mıdır?
Mahzuru yok. Duâya vesîle oluyor.
Namaz abdestimiz yokken elimize tesbih alıp tesbih çeksek olur mu?
Olur. Hanımlar muayyen gününde tesbihatları çekebilirler. Hatta hanımlar muayyen günlerinde duâ olarak bildirilen Rabbenâ âtinâ, Rabbenağfirlî, ettehıyyâtü, amentü, Fâtiha-i şerife duâ niyeti ile okuyabilirler.
Namaz abdestimiz yokken elimize tesbih alsak Sübhanallah Allahü Ekber diyerek zikretsek sevap alır mıyız?
Evet. Bunları okumak için abdest şartı yoktur. Abdestli okumak elbette iyi olur.
Namaz içinde veya dışında Fatiha-i şerifeyi okuduğumuzda, (amin) diyecek miyiz?
Namazda (Âmin) demek sünnet diye kitâplarda yazılıdır. Namaz dışında dense de bir zararı olmaz.
Namaz kılarken (Salâten tüncînâ)yı nerede okuyacağız?
Tesbîhler bitiyor, duâyı yapıyoruz, duâ yaptıktan sonra (Salâten tüncînâ) da, salât-i tefriciye de, her türlü duâ serbesttir. Ama sünnetden şaşmamalıdır.
Namaz kılarken secde de dua etmek uygun mudur?
Hayır, o namâz kılarken değildir. Secdede duâ makbûldür, ama namâzın dışında secdeye kapanılır ve duâ edilir. Namâzın içerisindeki secdelerde duâ edilmiyor.
Namaz kılarken secdede dua edilir mi?
Hayır, edilmez. Namaz dışında secdeye kapanıp, dua edilebilir.
Namazdan sonra dua ederken önce Peygamber Efendimize salatu selam getirip dua ediyorum Sonra diğer Peygambere dua ediyorum. Doğru mu yapıyorum?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Namâzdan sonraki okunan duâda geçen, (A’dây-ı müslimîni kahr ve perîşân eyle!)deki, (A’dây-ı müslimîn) ne demektir?
Yani, müslümânlara düşmanlık edenlere, fırsat vermesin demekdir. Cenâb-ı Hak imkân verir, o da bid'at ehli olur ve cenâb-ı Hakka nankörlük eder, Allahü teâlânın emrlerini ve Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnet-i seniyyesini değiştirmeye kalkacak olursa, Alahü teâlâ öyle bir belâ nasîb eder ki, altından bile kalkamaz.
Namazın içinde veya dışında secdede dua edilir mi?
Namâzda, namâza âit sûreler, duâlar, tesbîhat okunur. Bunun dışında başka bir şey ilâve edilmez. Namâzın içinde duâ etmeyiz. Namâzda okunmasına izin verilmiş, emredilmiş duâlar okunduğu zaman, bahsettiğiniz duâlara zaten kavuşuyoruz. İbâdet, emredileni yapmaktır. Namâzın dışında secdeye kapanarak duâ edilebilir.
Nazar dualarını duvar asmamız uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Oğlum açık bir kadın ile evlendi. Ben de ölseydi de bu günleri görmeseydim dedim. Bunun bize bir zararı olur mu?
Tövbe istiğfar edin. Bilemezsiniz belki hidâyete kavuşur. Duâ edin. Allahü teâlâ ezelde takdir etmiş. Duâ etmekten başka çâreniz söz konusu değildir. Evet, evlendirirken çok dikkat etmek lâzım. Peki, siz oğlunuzu dîni bütün olarak yetiştirdiniz mi? Eğer dînini bilse idi, iyi arkadaşlarla görüşecekti, dolayısıyla size gelecek, sâliha birisini istiyorum diyecek ve sizin rızânızı alacaktı. Ayırmaya kalkarsanız, çocuğu temelli uzaklaştırırsınız, o da uygun olmaz.
Oğlum deprasyonda, kurtulması için neler yapmalıdır?
Sinir hastalığı için doktora gidilir. Sonra da dînin emri olarak hergün yüz defa, (Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm). Yüz defa da istiğfar okunur. İyi kimselerle görüşecek. Fazla kendini sıkmayacak.
Okuduğum tesbihatları Peygamber Efendimize din büyüklerine hediye ediyorum. Arkadaşım bu yaptığımın yanlış olduğunu söyledi. Doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Okuduğumuz tesbih ve duaları nasıl hediye etmeliyiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Okuduklarımızı hediye ederken, evliyânın ismini yanlış söylesek mahzuru olur mu?
Yok. Niyet önemlidir. O zâtın rûhuna hediye edilmiştir.
Okuduklarımızı, yaptıklarımızı nasıl hediye edebiliriz?
(Önce Peygamber efendimize, bütün Peygamberlere, Eshâb-ı kirâma, Tabiîne, Tebe’i tâbi’îne, bütün İslâm âlimlerine, Evliyâ-i kirâmın hepsine, üzerimizde hakkı olanlara, âhirete intikal etmiş olan [anne, baba, dede, nine..] kimler varsa bunların ruhlarına hediye ettim) diye hediye edilebiliyor.
Peygamber efendimiz vasiyetinde Hazreti Ali'ye ihlas suresini çok oku demiş. Böyle bir şey var mıdır?
Bizim okuduğumuz kitâplarda ihlâs-ı şerîfin fazîletleri anlatılıyor. Ama hazret-i Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine hitâben bu şekilde bir ifâde var mıdır, biz rastlamadık. İslâm âlimlerinden birisi böyle bir nakil yaptı ise, başımızın üstünde yeri var.
 
Peygamber efendimizin zamanında toplu duâ olmuş mudur?
Sesli yapılmamış buyuruluyor kitâblarda. İnsanlar duâ etmesini unuttuğu için, bilmediği için, yemek duâsıdır veyâhud da hatm duâsıdır, benzeri duâlarda, hani duâyı belli etmek için, yüksek sesle okuyabilmeye izin verilmiştir.
Peygamber efendimizin, Eshâb-ı kirâmdan bir zâta yazdığı taziye mektûbunu dûa olarak da okuyabilir miyiz?
(Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye)de var. Tabiî, okuyabiliriz. Hiçbir mahzuru yok.
Pir-i faninin duasını almak iyi midir?
Muhammed aleyhisselâmın ümmetine verilen ömür 60-65 senedir, buyuruluyor. Bunun otuz senesine kadar olanı gençlik, otuzla elli arası yetişkinlik, elli ile yetmiş arası yaşlılık, yetmişten yukarısı pîr-i fânîlik buyuruluyor. Seksen yaşına, doksan yaşına ulaşmış olanlara ayrı müjdeler de vardır. Yaşlıların duasını almak elbette ki iyidir. Ama herkes için değildir. Sâlih mü'minler içindir. Bunun ayrımını da iyi yapmak lâzımdır.
Piyasada bir sürü ism-i azam duası var. Siz hangisini tavsiye edersiniz?
İsm-i azam olarak bildirilenlerin hiçbirisi hakkında kesin olarak ism-i azamdır denmiyor. Meselâ, Âyet-el-kürsinin içerisinde de ism-i azam var. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâplarında nakledilenleri hüsn-i zan ederek okumalı. Kesin şu denmemiş, gizlenmiş.
Rabbena duasını okurken ''Allahümme" ile birlikte mi okuyacağız?
İmam-ı Rabbani hazretleri ayet-i kerimede nasılsa öyle okumak (Rabbenaatina...) evladır diye diye bildiriyor. Yoksa "Allahümme Rabbena..." diye de okunabilir.
Sabah namazının sünneti ile farzı arasında dua okunur mu?
İster istiğfar olsun, ister dua olsun hanefi mezhebinde okunmaz, caiz değildir. Şafii mezhebinde ise caizdir. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 gün boyunca okunacak, hüccetül islam ilmihalinde de geçen meşhur bir dua var. Hanefi mezhebindekiler bunu tesbihattan sonra, dua bittikten sonra okur. Hülasa, kitaplarda, hadis-i şeriflerde farz ile sünnet arası okunması bildirilen dualar, hanefi mezhebinde namazdan sonra, tesbihat çekildikten, dua yapıldıktan sonra okunur.
Se'âdet-i Ebediyyedeki duaları nasıl okuyacağız?
Se'âdet-i Ebediyyenin imlada dikkat ettiği bir husus vardır. Bu Se'âdet-i Ebediyye kitâbına mahsûs bir hâldir. Bunu hazırlayan zât "rahmetulllahi teâlâ aleyh" o kadar güzel hazırlamış ki, latin harfleri ile okurken bile, Kur'an alfabesindeki harflerin karşılığı mümkün mertebe seçilmiş ve yazılmıştır. Bütün bunlara rağmen, Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyyeye, başka bir alternatif olmadığı için bu dualar latin harfleri ile yazılmıştır. Bunlar ezberlendikten sonra, bilenden mutlaka dinlenmelidir.
Sesli dua yapmak bidat mıdır?
Doğru, ama öğretmek niyeti ile söylenir. Hatim duâsı, yemek duâsı, öğretmek niyeti ile sesli yapılabilir.
Sinir hastalığı için bildirilen La havle'yi hangi vakitlerde, nasıl okumamız gerekir?
Sinir hastalığı için okunan Kelime-i Temcid yani  (La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim) besleme ile okunması gerekiyor. Her gün 100 defa bıkmadan usanmadan her gün okunması gerekiyor. Bazı dualarda zaman bildirilmiştir, mesela "Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim duasını Sabah 3, Akşam 3 kere okuması bildiriliyor ama Kelime-i temcid için belli bir zaman dilimi bildirilmemiştir, gün içerisinde istediği vakitte okunabilir.
Sizi yıllardır dinliyorum ve sizi dinleyen büyük bir kitle var. Sizi dinleyenler olarak birbirimize dua etsek nasıl olur?
Çok iyi olur. Hangimizin duasının kabul olacağını bilemeyiz. Mesela birisinin başında bir sıkıntı vardır. Allahü teâlâ bir kimseye dert, bela verdiği zaman o da sabrederse Allahü teâlâ kendisine çeker, yaklaştırır. Ve o kimsenin yaptığı dua, seferde olanın yaptığı dua, yağmur yağarken yapılan dua, kabule makrundur (yakındır) ifadesi geçiyor. Dolayısıyla birbirimize dua edersek, o da kurtuluyor. Dua edenin duası kabul oldu, başkaları köşeyi döndü. Dua eden, ne kadar kişi hakkında dua ederse, misliyle kendisine geliyor.
Sofra duâsı nasıl yapılmalıdır, sesli mi, sessiz mi?
Duâlar genelde sessiz olur. Ama evdekilere öğretmek için, çoluğa çocuğu öğretmek için, onların duyabileceği bir sesle yapılabilir. Başkalarının yanında, veyâhud da kalabalık yerde de bilmeyenler vardır, yapamıyordur böyle zamânlarda o duâ yine sesli yapılabiliyor. Bu konuda fıkıh kitâplarında bir kayıd geçmiş, insanlara bu ve benzeri şekildeki duâları öğretebilmek için bunlara ruhsat, izin verilmiştir.
Sol elle tesbih çekilir mi?
Hayırlı işler sağ elle yapılır, sol elle yapmamalıdır.
Sülâlemizin işi rast gitmiyor. Acaba beddua almış olabilir miyiz?
Böyle bir beddua var mı, kimlere zulmedildi diye araştırmak gerekir. Çünkü mazlumun duasının önündeki perdeler kaldırılır, buyuruluyor. Onun için beddua alacak değil, hayır dua alacak işler yapmalıdır. İnsan yaptığı bir zulüm neticesinde bir beddua almıştır, bu evladına ve ıyâline de sirâyet eder. O sütten, nesebden geldiği için onların hepsini kaplar. Evlâdlarından zulüm yapmayanlar varsa, o beddua sebebi ile belâ, musîbet gelir ise de, onlar sabredince mükâfat kazanır. Onun için kimseye zulüm, beddua etmemelidir. Hayır dua edeceğiz. Sadaka verecek, çok istiğfar okuyacağız.
Sünnet-i seniyyeye uygun okunmayan ezanın ardından ezan duası okunur mu?
Okunmaz tabii ki. Ezân duâsı, sünnet-i seniyyeye uygun olan ezânın arkasından okunur. Çünkü sünnet-i seniyyeye uygun olana ezân denir. Öbürleri vakti ilân ediyor.
Tam ilmihaldeki büyük alimler şiirinin tamamını mı okuyacağız?
Sadece isimler okunarak da, duâ ediliebilir.
Tesbih çekerken abdestli olmak şart mıdır?
Tesbihi abdestli olarak söylemek elbette bereketli olur. Feyzi, bereketi fazla olur. Edebli davranmak farklı olur. Yalnız ruhsat var, meselâ yolda giderken abdestimiz yoksa boş durmayıp tesbih çekmek, hatta ezberimizden Kur'ân-ı kerim okumak da câizdir. Muayyen hâldeki de tesbihatta bulunabilir, ama Kur'ân-ı kerim okuyamaz. Yolda giderken elde doksandokuzluk tesbih ile tesbihatta bulunmak da zâhiri görünüş itibâri ile uygun olmaz. Başkasının dikkatini çeker, uygun olmaz. Sayılı bir şey ise, numaratörle sayılabilir. Abdestli olmak daha iyidir, azîmet yolu orasıdır.
Tesbih çekerken elde olmadan sallanıyoruz. Bunun bir zararı var mıdır?
Bir zararı söz konusu değildir.
Tesbih çekerken televizyon izlenir mi?
Tesbih çekiyoruz, mukabele yapıyoruz. Peygamberimizden başlayarak hediye ediyoruz. Duasını sadece benim yapmam olur mu?
Mahzuru olmaz.
Tesbih ve zikir aynı mıdır?
Hayır. Tesbîh, (Sübhânallah) demekdir. Zikir; tesbîh, tahmîd, Kur'ân-ı kerîm okumanın genel adıdır. Zikir, anmak, hâtırlamak demekdir. Fıkıh kitâplarını okumak da zikirdir.
Tesbihatları yattığımız yerden söyleyebilir miyiz?
Yatıldığı zaman okunması bildirilenler okunur. Hasta olup kıpırdayamayan yattığı yerden bunları okuyabilir. Ama sağlam bir kimsenin ayaklarını uzatarak bu tesbihleri çekmesi uygun değildir.
Tesbihi elimizin içi ile değil de elimizi dizimizin üzerine koyarak çekmemiz gerekirmiş. Doğru mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Tesbihi tek elle mi, iki elle mi çekmelidir?
İki elle yapmak edebdir. Ama tek elle yapılınca da, yapılan sahih olur.
Tesbihleri ve bazı duaları abdestsiz olarak okuyabilir miyiz?
Tesbihatların tamamını abdestsiz olarak söyleyebiliriz. Bunları kadınlar muayyen hâlinde de okuyabiliyorlar. Hanefî mezhebinde, Fâtiha-i şerîfeyi de hanımlar muayyen gününde duâ niyeti ile okuyabilirler. Kadınlar muayyen hâlde iken değil de, namâz abdesti yokken, ezberinden bile Kur'ân-ı kerim okuyabilirler.
Toplu zikir sesli mi yapılır?
Bir kere zikir toplu yapılmaz. Zikir yapılacaksa, kendi işiteceğimiz sesle yapılır.
Üç ihlası okurken arada Allahü Ekber demek gerekir mi?
Fıkıh kitâplarında anlatılırken bunlar zikredilmiyor. Şart değildir.
Ya Hay Ya Latif Ya Kayyum bunlar tesbih olarak okuna bilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Yarabbi bütün hayırları ihsan eyle bütün şerlerden beni muhafaza eyle diye dua etmemizin mahzuru olur mu?
Hiç bir mahzuru yok, ederiz.
Yatsı namazını kıldıktan sonra uykum gelinceye kadar yattığım yerden tesbih çekiyorum. Böyle yapmam uygun mudur?
İlle tesbihi ele almak şart değildir. Söylenebilir, caizdir.
Yeni bir iş kurduk. İşlerimizin açılması için hangi duaları okumalıyız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Yolda giderken ihlas-ı şerif ve Fatiha-i şerife okuyoruz. Bunun bir mahzuru olur mu?
Zaten okuyacağız. Evden çıkarken sol ayakla çıkıyoruz, sağ ayakkabıyı giyiyoruz. Bekâr olan, (Nafakamı temin etmek, Senin dînine hizmet etmek, Senin kullarına yardım etmek), evli olan, (Yâ Rabbi! Kendimin, çoluğumun çocuğumun nafakasını helâlden kazanmak, dîn-i islâma hizmet etmek, emr-i marûf, nehy-i münker yapmak, Senin kullarına yardım etmek niyeti ile işime gidiyorum) diye sol ayakla çıkar. Sonra sağ ayakkabıyı önce giyer. E'ûzü Besmele ile Âyet-el kürsî okunur. Dili ve gönlü boş bırakmamalıdır.
Yolda giderken veyâ muayen zamanlarında kadınlar kelime-i tevhîd, kelime-i temcîd veyâ kelime-i tenzîh okuyabilirler mi?
Kadını da erkeği de okuyabilir. Ama elde doksandokuzluk tesbih, (Lâ ilâhe illallah) diye bağırarak olmaz. Kendi işiteceği bir sesle okunur. Saymaya da gerek yok. Sayılı söylenecekse, numaratörle de olabilir, bid'at değildir.
Yûnüs aleyhisselâmın duâsı âyet-i kerîme midir, hanımlar bu duâyı muayyen günlerinde okuyabilirler mi?
Evet. Rabbenâ âtinâ... da, Rabbenağfirli... de âyet-i kerîmedir. Sübhâne Rabbike Rabbil’-izzeti ammâ yasıfûn... âyet-i kerîmedir. (Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn) Kur'ân-ı kerîmde geçiyor, âyet-i kerîmedir. Ama bunlar duâ âyetleridir. Bunları [hatta hanefî mezhebinde Fâtiha-i şerîfeyi bile duâ niyeti ile] hanımlar muayyen günlerinde okuyabiliyorlar.
Zamân zamân, (Yâ Rabbî! Bilinen ni'metlere ve bilinmeyen ihsânlara kavuşmayı bize de nasîb eyle!) gibi duâ etmenin bir mahzuru var mıdır?
Yok. Tabiî ki edilir.
Zihin açıklığı için söylediğiniz duayı tekrar eder misiniz?
(Allahümme zidnî ilmen ve fehmen). Zihn açıklığı için tavsiye edilmiştir. Kur'an-ı kerimde de geçiyor.
Zihnin açılması için okunan duayı tekrar eder misiniz? Zihin açıklığı için başka neler yapmamız gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Zulme uğrayan kimse zalime karşı beddua etmesi uygun mudur?
Ne kadar zulmedilmişse, o kadar beddua etmesine izin verilmiş. Ama, beddua edince, dünyâda hakkını almış olur. Dünyâ, imtihân yeridir. Burada, hakla batıl karışıktır. Kötüler kötülük yapmaya, iyiler de iyilik yapmaya devam eder ve herkes yaptığının karşılığını âhiretde görür. Kendisine kötülük edene beddua ederse, karşılığını görür. Sınırı geçerse, hepsi ona gitmez.
Zulmedene duâ etmek içimden gelmiyor, nasıl hareket etmeliyim?
Doğru ama affedersek kârlı biz çıkarız. Hak kendinizin, affetmeyebilir, duâ da etmeyebilirsiniz. Ama duâ ederseniz, kendiniz kazançlı çıkarsınız.
 
 
İslami İlimler Akademisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:242
Dün:350
Bu Ay:592
Toplam:14,492,442
Online Ziyaretçiler:12
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842